gymnasievalbild2

Viktigt val inför vuxenlivet

Nyheter

Valet till gymnasiet är det första riktiga beslut som en ung människa gör. Vissa av eleverna i nian upplever att det avgör hela deras framtid och känner att de måste göra rätt val.

Därför är det inte så konstigt att det kan skapa en viss oro och ångest.

Kristofer Båth jobbar som studie- och yrkesvägledare på Hällaskolan i Borensberg. Han har inte gjort någon undersökning på skolan men han upplever att det finns elever oroar sig mycket inför valet till gymnasiet.

– Det finns en del elever som grubblar mycket och är osäkra vad de ska göra för val och frågar ofta när det skall lämnas in. Det kan bero på att det är det första riktiga valet och att det känns som ett steg in i vuxenvärlden. Vissa verkar uppgivna inför valet, säger Kristofer Båth.

Han menar att valet kan verka viktigare än vad det är men förstår varför det kan vara så.
Eleverna kan tycka att de gör ett val som avgör hela deras framtid.

gymnasieval9

Visar vägen. Kristofer Båth jobbar som studie- och yrkesvägledare på Hällaskolan

– Jag läste själv teknisk inriktning på gymnasiet och det kan vara lätt att bara fortsätta jobba inom något yrke inom industrin. Även om det inte är det man vill göra längre, då krävs det att våga ta steget och faktiskt gör en ändring själv, vilket inte alltid är lätt, säger han.

För de ungdomar som riskerar att inte klara betygsgränsen för att komma in på rätt gymnasielinje så har Hällaskolan flera samordnare som hjälper till och finns som stöd. Samordnarna finns även till för de elever som har godkända betyg men är oroliga på ett eller annat sätt.

Kristofer Båth har bara jobbat ett halvår på skolan. Han tycker själv att han inte riktigt hunnit bygga upp ett förtroende hos eleverna, så att de kommer till honom med sin oro inför gymnasievalet. Han har däremot försökt att komma ut med information så tidigt och så tydligt som möjligt.

Det kommer att ske ett omval mellan den 15 april till 1 maj. Omvalet innebär att eleverna får reda på hur de ligger till för att komma in på den gymnasielinje de helst vill gå eller om de måste välja en ny inriktning.
De flesta av de som bor i Borensberg och går på Hällaskolan har valt att söka sig till skolor i Linköping och inte i Motala.

– De känner att eftersom Borensberg ligger mitt i mellan Linköping och Motala så kan de lika gärna gå på en skola iLinköping. Många tycker att Motala är en håla där ingen vill stanna, säger Kristofer Båth.
Det finns en samverkan mellan Östergötlands skolor och det kostar inte kommunen något för de som valt att gå på en skola i till exempel Linköping.

Natur och samhälle är de linjerna som är populärast och många av de som går i nian verkar ha tankar på att läsa vidare på högskolan.
Två elever som går i nian har tankar på att läsa vidare är Linnea Jaktfalk och Jennifer Sköld. De har båda upplevt oro inför gymnasievalet.

– Det har varit svårt att välja. Vi har varit rädda att det ska bli fel. Det är ett viktigt val inför resten av livet, säger Linnea och Jennifer.
De har valt att läsa tekniklinjen och humanistisk vilket är en inriktning mot språk. Jennifer och Linnea valde att läsa vidare inom de ämnen som de är bra på.

Hemifrån har de fått höra att de ska välja vad de själva vill och göra det val som känns rätt för dem. Från skolans håll har de hjälpt till med att tipsa om skolorna de kan välja, men eleverna har själva fått stå för resorna till och från skolorna de är intresserade av. Däremot känner de att deras mentorer, det vill säga deras klassförståndare, har varit ett stort stöd och hjälp.

Kristofer Båth försöker hjälpa till med tips på vilka linjer om kan passa de olika ungdomarna och det finns en del saker att tänka på.

– Den som väljer att läsa ekonomi måste vara beredd på att det kommer att bli mycket matte. Då kan det vara bra att det är ett ämne som personen är intresserad av och är duktig på annars blir det svårt, säger han.

Det är bara teknisk linje och natur som ger behörighet till alla studier på högskola. Om du väljer teknik så läser du ämnen som gör att du kan studera till civilingenjör på högskolan.

Jennifer Jaktfalk och Linnea Sköld har bilden klar för sig.

– Det finns inga bra linjer i Motala. Våra val är gjorda för att kunna läsa vidare på högskola, säger Jennifer och Linnea.

Leave a comment


*

Copyright: Bona folkhögskola

Search

Back to Top