Tusentals nya bostäder behövs

Nyheter Inga kommentarer till Tusentals nya bostäder behövs 53
DSC_0769

Lars Stjernkvist (S) säger att man i Norrköping kommer kunna hålla länsstyrelsens beräkningar, vad gäller antal byggda bostäder per år. Foto: Jennie Johnson

Obalans på bostadsmarknaden de närmaste femton åren. Det är vad länsstyrelsen Östergötlands utredning spår. Enligt beräkningarna behöver det byggas mellan 1335 och 1575 bostäder i länet för att möta efterfrågan.

Länsstyrelsen Östergötland, tillsammans med länsstyrelserna i Uppsala, Skåne och Västra Götaland, fick av regeringen i uppdrag att utreda bostadsbyggnadsbehovet, planeringsläge och bostadsbyggande i länet.

Prognosen är att det kommer vara obalans på bostadsmarknaden under en lång tid, de närmaste femton åren. Mellan 1335 och 1575 nya bostäder behöver årligen byggas i hela länet för att det ska komma i balans igen. Utredningens siffror bygger på efterfrågan som den sett ut med befolkningsframskridningen från de senaste åren.

– Sedan har ju den ändrats nu under hösten, till att omfatta betydligt fler personer som behöver bostad. Men det har inte vi haft möjlighet att hantera inom ramarna för det här uppdraget, säger Lena Lindgren, samhällsplanerare på länsstyrelsen Östergötland.

Hon säger också att det kommer en del två, som är en slags konsekvensbeskrivning som ska lämnas in i mitten av nästa år.

– Då kan vi ta höjd för vilket behov av bostäder som också finns för alla de som är nyanlända nu, berättar Lena Lindgren.

 

Olika behov

Behovet av byggande av bostäder ser mycket olika ut i länet. I mindre kommuner som Boxholm, Kinda och Vadstena behöver man bygga noll till fem nya lägenheter vardera per år. I Motala är behovet betydligt större, och siffran där är satt till mellan 25 till 35 nya bostäder per år.

Norrköping och Linköping är de kommuner som har störst behov av nya bostäder. Här behöver man bygga mellan 650 till 700 nya bostäder per år.

– Det är ju en akut bostadsbrist. Det är alltid väldigt svårt att sätta en siffra på bristerna. Det beror ju på hur mycket de lägenheterna kostar som är lediga. Men hur man än räknar är det ändå så att vi har en brist som innebär att flera tusen människor har akuta bekymmer, säger Lars Stjernkvist (S), kommunordförande i Norrköping.

I rapporten som Länsstyrelsens utredning resulterat i, ”Regleringsbrev 48 – 2015 – Bostadsbyggnadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande”, uppges att vissa kommuners beräkning inte stämt överens med länsstyrelsens. I Norrköping gör de dock det. Lars Stjernkvist tror också att de kommer klara de siffror länsstyrelsen gett med marginal.

– Vi bedömer idag att vi kommer att kunna bygga mer än tusen lägenheter per år under lång tid. Det som begränsar idag är tillgången på mark. Men vi kommer ta fram så attraktiv mark som möjligt så att det går att bygga tusen lägenheter per år, säger Lars Stjernkvist.

 

Svaga grupper

I sina beräkningar har länsstyrelsen inte kunnat ta med den ökade invandringen och det behov av bostäder som det medför. Enligt en del kommuner har uppgett att de ser det som en brist att det inte finns med i beräkningar. Lena Lindgren menar att länsstyrelsen håller med dem.

– Det är inte hela bilden som visas i den här rapporten, men nu var uppdraget formulerat såhär. Då har vi gjort det helt enkelt, sedan får vi fortsätta ge underlag för svaga grupper generellt, och för nyanlända specifikt.

Med ”svaga grupper” menar man sådana som studenter, pensionärer och nyanlända, bland andra, som har det lite svårare att ta sig in på bostadsmarknaden.

 Vad gäller en del av gruppen, som studenter, ser Lars Stjernkvist mer än gärna att det byggs mer bostäder som även de kan ta del av. Han är också mån om att alla ska kunna bo bra, och att de i Norrköping jobbar för att det ska kunna bli så, som att bygga billigare bostäder.

Lars Stjernkvist menar också att Norrköpings expanderande inte huvudsakligen bygger på ökad invandring. Därför, menar han, spelar det inte lika stor roll för just Norrköping att ökad invandring inte finns med i beräkningarna.

– Vår bedömning är att vi kommer växa med minst de siffror som vi ser just nu. Det började ju innan flyktingkrisen, då ökade befolkningsökningen till 1600 eller 1700. Och det ligger kvar där, det blir lite högre i år. Men allting talar för att vi kommer att ha minst den inflyttningen oavsett invandringen.

– För oss är det inte lika dramatiskt som i Valdemarsvik till exempel, utan invandring så skulle ju kommunen tappa invånare. Nu ökar de istället, fortsätter Stjernkvist.

 

Räcker inte till

Uppdraget som länsstyrelsen Östergötland fått kommer alltså att ha en del två, där den ökade invandringen kommer finnas med. Men som det ser ut just nu, sett till hela länet, kommer byggandet av bostäder inte räcka hela vägen.

– Om man bygger som man gör nu, räcker det för hur befolkningsökningen har sett ut hittills. Där finns det ju en viss nivå av invandring naturligtvis. Men den senaste tidens invandring finns inte med. Och det tar ju ett par år innan det slår igenom i statistik. Så vi får försöka räkna på andra sätt tror jag, för att kunna ge kommunerna bra underlag, säger Lena Lindgren.

Leave a comment


*

Copyright: Bona folkhögskola

Search

Back to Top