Nytt tillfälligt flyktingboende i Motala

Nyheter Inga kommentarer till Nytt tillfälligt flyktingboende i Motala 156
hvb

Kommunens första HVB-hem på Östermalmsgatan i Motala. Foto: Max Elofsson

Under tisdagen den tredje november öppnades ett tillfällig boende för ensamkommande flyktingbarn i Motala. Boendet är tänkt att fungera som bostad för barnen under en kortare tid tills ett nytt boende kommer finnas till hands.

– Det kommer fler än vad vi kunnat förutse vid prognosen vid början av året. Vi har precis som många andra kommuner en utmaning i att hitta boenden till de ensamkommande flyktingbarnen, säger Jonathan Rosén, kommunikationschef på Motala kommun.

Antalet ensamkommande flyktingbarn som faktiskt kommer till Motala är idag ungefär dubbelt upp mot de 48 som Motala kommun har avtal med Migrationsverket om. Kommunen får ekonomisk ersättning från Migrationsverket för varje ensamkommande flyktingbarn som de tar emot.

Christina Blom, enhetschef på Motala kommun, kan inte svara på hur många flyktingbarn som beräknas komma till Motala framöver men säger att det är troligtvis många. Hennes uppgift i flyktingfrågan är att förbereda hem och se till att barnen har tak över huvudet när de väl kommer hit. På det nya boendet är det lite oklart hur många barn de har plats för.

– Eftersom det bara är det tillfälligt boende för dem så kan vi fylla på så mycket vi behöver lite i taget, säger Christina Blom.

Vad det gäller personal som tar hand om barnen som ser till att de mår bra, så är rekryteringen igång och jobbas med just nu av kommunens ansvariga. De har bland annat annonserat att de behöver folk som vill jobba på hemmen eftersom behoven är så pass stora i dagsläget.

– Vi rekryterar löpande, vilket innebär att vi tar in så många som behövs, säger hon.

På Östermalmsgatan i Motala har kommunen två hus med totalt 20 platser och dessa är i nuläget helt fulla. Även på Olivlundens flyktinghem är alla 28 platser fyllda.

– Det är självklart att ungdomarna ska ha tak över huvudet, det är det viktiga och det tycker jag kommunen har prioriterat, säger Salah Mohammadian, föreståndare för HVB Östermalm.

Salah Mohammadian ser inga problem med att öppna fler flyktingboenden, bara kunskap finns och att kvalitén är jämn.

– Vi tittar på både långsiktiga och kortsiktiga lösningar för att kunna hantera utmaningen att hitta boenden, säger Jonathan Rosén.

Vart dagens tillfälliga boende är stationerat är sekretessbelagt. Anledningen till det är av säkerhetsskäl och alla bränder som varit den senaste tiden.

– Egentligen är det ingenting som vi vill hålla tyst om, men som läget är idag runt om i Sverige har vi valt att göra som Migrationsverket och sekretessbelägga uppgifterna om var det är, säger Jonathan Rosén

Det tilltänkta permanenta boendet är inte framtaget av kommunen ännu.

 

Morgan Lengbrant

Max Elofsson

Leave a comment


*

Copyright: Bona folkhögskola

Search

Back to Top