När tycka blir en nyhet

Åsikter

Åsiktsjournalistik börjar ta mer plats än Nyhetsjournalistik. Det kan vara svårt att avgöra vilket som är vilket. Ibland även svårt för journalisten som skriver.

När gränserna suddas ut kan det vara svårt att veta som är rätt och vad som är fel. Extra svårt blir det när det handlar om journalistik.
Lars Molin som är ansvarig utgivare på Ystads Allehanda tycker att det finns både för-och nackdelar med att åsiktsjournalistik tar mer plats.

– Fördelen är att det lättjobbat. Du kan till exempel be en journalist göra ett uttalande i Rapport om ett visst ämne i stället för att kanske göra ett inslag. En artikel kan kännas fylligare med en journalists egna tankar, säger Lars Molin.

Han menar att du som journalist måste vara tydlig med att märka ut vad som är åsikter och vad som är nyheter.

– En nackdel är att du börjar jobba i gränslandet och det kan bli svårt både för dig och läsaren att veta vad som är nyhetsjournalistik och vad som är åsiktsjournalistik. Du får nog ta och vara försiktig, säger han.

Teresa Lindstedt jobbar på Sydsvenskan som journalist och är ansvarig för Tidningens åsiktssidor. Där de har valt att göra läsaren mer involverad och låter de bidra med sina åsikter. Vilket har gjorts innan men på Sydsvenskan är det så att den som skriver insändaren presenteras i en liten text och sen kommer dennes åsikt. Detta tycker Teresa är väldigt bra då det bland annat gör att läsaren känner sig mer delaktig.

– Vi får reda på saker som vi inte hade gjort annars som det här med Gerdahallen. (Gerdahallen är en idrottshall i Lund som är knuten till universitetet) Folks åsikter och påpekande gjorde så att vi kunde uppmärksamma att det inte gått rätt till. Det hade vi inte kunnat annars, säger Teresa Lindstedt.

Mina personliga åsikter om vad de bägge tycker. Är att jag kan finna det ganska märkligt att Teresa Lindstedt säger som hon gör. Visst är det så att det är bra att de får tips om saker som de inte fått reda på annars. Men jag kan personligen känna att det nästan är ett lathetstecken. Då de istället för att använda sina fötter och ger sig iväg för att leta upp nyheterna förlitar sig på att få in åsikter och repliker från sina läsare.

Det känns som Lars har en inställning som är något äldre om vad som är nyheter och vad som är åsikter och att det är viktigt att dessa skiljs åt både för läsarens men även för journalistens skull.

Jag finner det intressant att Ystads Allehanda inte alls jobbar som Sydsvenskan. Är det för att de är en mindre tidning? Eller är det så att de personer som är ansvariga för tidningen har ett så kallat att äldre sätt att se på vad journalistik är.

Lars Molin på Ystads Allehanda försöker att vara noga med att skilja på vad som är nyhetsjournalistik och åsiktsjournalistik. Både för läsarens och för sin egen tidnings skull.

Vi känner att det gammeldags idealet om vad är en journalist är naggas i kanten om vi låter åsiktsjournalistik ta mer och mer plats i det som är nyhetsjournalistik, säger Lars Molin.

Även Teresa Lindstedt tycker att det är viktigt för dem på Sydsvenskan att peka ut för läsaren ordentligt vad som är en åsikt och vad som är en nyhet. Hon är tror dock att en blandning av de båda stilarna kan ge mer för läsaren än vad det först kan verka.

– Jag tror att det kan ge ett extra djup till nyheter om det finns lite personliga åsikter. Ta upploppet i Limhamn till exempel där rapporterades bara hur illa polisen hade hanterat det som hände tills det var en krönikör som hade sett en annan sida av händelsen. Det gör att hela saken blir mer nyanserad, säger Teresa Lindstedt.

Jag känner här att båda två tycker ungefär likadant kanske att Teresa har ett mer spännande synsätt på nyheter. Kanske inte just blandningen utan mer att jag som läsare kan få en mer nyanserad bild av en händelse genom åsikter. Vilket kan kännas konstig men jag tycker att allt som kan göra att läsaren får en bättre bild av vad som faktiskt händer är bra.

Lars har en mer gammeldags syn och känns nästan lite rädd för att blanda åsikter med nyheter. Jag är klar på varför han tänker som han gör då det gäller att vara tydlig för den som köper tidningen.

Att läsare kan bli förvirrade av att gränserna suddas ut när journalistiken blandas tror Lars Molin tyvärr är ganska vanligt.

– Det är nog ganska vanligt att det blir svårt för de som läser tidningar. Ta bland annat Sverige Demokraterna: att alla journalister står i kö för att uttala sig om dem. Det Gör att folk kan känna sig skeptiska över vad du som journalist står för, säger Lars Molin.

Teresa Lindstedt tror att det kan vara svårt att skilja på nyhetsjournalistik och på åsiktsjournalistik för läsarna. Hon menar att det är viktig att vara tydlig och pekar på att de från Sydsvenskan gör allt för att alla ska förstå.

Även här känns det som både Lars och Teresa håller med varandra fast ändå så har de lite saker som skiljer de båda åt.
Jag känner att Lars tänker ungefär likadant det ska var enkelt att förstå för alla. Teresa har kanske en lite mer modern syn på journalistik men hennes sätt att tänka gör att gränserna suddas ut och gör att det blir svårare för mig och andra att veta vad journalisten står för.

Leave a comment


*

Copyright: Bona folkhögskola

Search

Back to Top