”Motala får kaxa upp sig”

Kultur, Nyheter Inga kommentarer till ”Motala får kaxa upp sig” 288

Ska du starta ett nytt projekt inom kultur, finns det chanser att få stödpengar. Bidrag från EU kan vara en väg. Men det kan vara svårt att förstå hur du ska gå tillväga.

Heléne Burmeister är nytillträdd kulturchef i Motala kommun. Hon säger att kommunen inte får pengar direkt från EU, utan att de går till olika fonder som man sedan kan söka pengar ifrån.

Dels finns det en socialfond och en regionalfond. Regionalfonden består av flera olika delar där kultur är en av dem. Det handlar om tillväxt, och kultur är ett verktyg för att nå tillväxt, säger hon.

Heléne Burmeister har själv erfarenhet av att att söka pengar från EU och framför allt från regionalfonden då hon tidigare var verksam inom olika kommunala kulturtjänster i hemstaden Nacka. Där startade hon upp ett museiprojekt som skulle främja utveckling och skapa tillväxt i regionen. Heléne har själv erfarenhet av svårigheterna att söka bidrag.

EU pratar om ett ”livslångt lärande”. Och det låter ju fint att de vill att vi alltid ska lära oss. Men det handlar ju om att vi alltid ska kunna vara anställningsbara. Så om man lyfter på det och analyserar, så kommer man tillbaka till att det handlar om tillväxt.

NYTILLTRÄDD. Heléne Burmeister är ny kulturchef i Motala sedan januari.

NYTILLTRÄDD. Heléne Burmeister är ny kulturchef i Motala sedan januari.

Regionalfonden är till för att öka arbetstillfällen, samverkan och att stödja företagande och entreprenörer. Tillväxtverket är de som har hand om själva fonden. Bland andra Riksantikvarieämbetet finns för att informera om den.

Kommunen själv kan inte söka pengar från den här fonden. Det får organisationerna själva göra, berättar Heléne Burmeister.

 

Vissa mindre föreningar har tyckt att det är som en djungel när det väl är dags att söka pengar. Heléne Burmeister håller med om att det kan vara svårt. Hon menar att det är mycket begärt att en liten förening ska kunna veta hur det går till att söka och hålla koll på alla instanser.

Hittills har Motala kommun inte aktivt hjälpt till vid bidragssökande. Men Heléne Burmeister menar att det är viktigt.
Det ligger i kommunens intresse att hjälpa till och vara en förmedlande länk mellan de som söker bidrag och de olika fonderna. Jag tror att kommunen måste komma ut och träffa de olika föreningarna, komma med ideer och träffa de människor som jobbar inom kulturområdet, säger hon.

Hon fortsätter med att påpeka hur viktigt EU-projekt är för internationellt arbete, att skapa kontakter över gränser. Men det kostar också att ha ett sådant projekt och där måste kommunen stå för en del. Vid ett internationellt samarbete behöver kommunen inte alltid vara ekonomisk ”huvudperson” utan kan vara mer som en länk i en kedja.

Heléne Burmeister tycker det skall sökas bidrag till olika projekt. Det är viktigt att ta hem pengar, menar hon. Samtidigt kan det vara svårt. I maj förra året skrev Aftonbladet en artikel om att EU:s kulturstöd går till storstäderna. Heléne har en teori om varför det är så.

Kulturstödet förutsätter ju en del saker. I storstäder finns det helt andra förutsättningar, folk har kanske lite närmare till varandra. Som exempel. Det är viktigt när ansökningar kommer från en mindre stad som Motala, där kulturutbudet inte är lika stort.

Viktigt att notera är också att man inte blir fullt finansierad kulturstödet, men att bidraget utgör en bra grund. Heléne Burmeister menar att det finns möjligheter i Motala. Det handlar bara om att bestämma sig och göra bruk av det.

Motala får och kan kaxa upp sig!

Umeå ser hon som ett föredöme, då de drar in mycket pengar i bidrag till sin kultur. De är på och visar framfötterna.

Det kan också vara för att de har varit kulturhuvudstad och har ett rikt studentliv. Det händer saker där. Västra Götaland är också duktiga och på hugget, säger Heléne Burmeister.

Jennie Johnson

Morgan Lengbrant

Leave a comment


*

Copyright: Bona folkhögskola

Search

Back to Top