Motala har minst utsläpp per invånare

Nyheter Inga kommentarer till Motala har minst utsläpp per invånare 53
IMG_4057

MILJÖTÄNK. Alla nyinköpta bilar till kommunal verksamhet ska i första hand drivas av biogas. Foto: Sandra Virro

Minska växthusgasutsläppen med cirka 40 procent från 2007 till år 2020. Det är ett av målen Motala kommun vill nå, och för att nå det målet krävs det flera delmål.

Den nytillträdda majoriteten har satt upp 23 övergripande mål i den lokala utvecklingsplanen, varav fyra med direkt koppling till miljö och klimat.

– För att nå de nationella målen, som grundar sig i EU-direktiv, tolkar vi dem på en lokal nivå. Vi har nått stora framgångar genom de långsiktiga satsningarna Motala cykelstad, hållbar mat på skolor och inom äldreomsorgen, samt förnybara bränslen och energi, säger Marie Kristoffersson, miljöstrateg på kommunen.

Ett av de generella målen är att koldioxidutsläppet per invånare inte får överstiga två ton. Just nu ligger Motala bäst till i länet med ett utsläpp på 2,1 ton per kommuninvånare. Men för att nå en global balans är det ett ton per kommuninvånare, som gäller.

– Vi har ju fortförande en bit kvar men jag tycker ändå att Motala är ganska duktiga, säger Marie Kristoffersson.

En satsning som kommunen gjorde var att erbjuda en klimatpremie på 25 000 kronor till de som väljer att bygga passivhus. Dessa speciella hus har ovanligt tjock isolering i väggarna. Det innebär att husen inte behöver värmas upp på traditionellt sätt utan värms upp av de boende och apparater. Värmen återvinns sedan i en värmeväxlare som finns i ventilationssystemet. Alltså mindre förbrukning av el och mer skonsamt för miljön. Men trots generositeten blev det ingen större succé.

– Jag vet inte varför, vi fick inte ens in några ansökningar. Vi marknadsförde det en hel del men jag tror inte att det byggdes några passivhus alls, säger hon.

Däremot föregår kommunen med gott exempel och har själva påbörjat byggandet av Sveriges första passivhus med svanen-märkt material.

– Det känns jättebra att vi gjort den här satsningen, säger hon.

Marie Kristoffersson framhåller vikten av att jobba tillsammans med miljöfrågor ur ett större perspektiv för att nå målen, där EU-direktiven fungerar som en basnivå för vad den nationella lagstiftningen ska bottna i. Och än så länge har Motala alltid lyckats hålla målen. Framgången tror Marie bottnar i de genomförbara delmålen kommunen satt.

– Att sätta mål är enkelt, det är inga problem, men att genomföra det, det är ju det som är utmaningen.

 

Max Elofsson
Sandra Virro

Author

Leave a comment


*

Copyright: Bona folkhögskola

Search

Back to Top