Kommunen ignorerar önskad idrottshall

Nyheter Inga kommentarer till Kommunen ignorerar önskad idrottshall 69
Borensbergs nuvarande idrottshall. Foto: Stina Drätting

Borensbergs nuvarande idrottshall. Foto: Stina Drätting

Framtid Borensberg vill se en ny idrottshall i samhället. De har begärt mötestid med kommunen ett flertal gånger men blir ställda åt sidan.

Framtid Borensberg är en förening som vill verka för utveckling av kommunen. De är några av dem som vill se en ny och förbättrad idrottshall i Borenberg. Den nuvarande hallen som i dag som har 150 sittplatser håller inte måttet med storleken menar de.

Föreningen förklarar att det är omöjligt att ha publika inomhusarrangemang på orten på grund av detta. Eftersom det är brist för föreningar som exempelvis gymnastikföreningen kan aktiviteter få läggas ner eller inte få starta över huvud taget.

Framtid Borensberg anser att en sporthall skulle öka Borensbergs och kommunens attraktionskraft. Enligt siffror från kommunen så ska samhället inom en snar framtid öka med 1500 personer, vilket Framtid Borensberg menar gör det oundvikligt att inte låta en ny idrottshall byggas.

Detta och mer skrev föreningen i ett brev till kommunstyrelsen i augusti 2014. Tre månader senare skrev de ytterligare ett brev med samma syfte.

I det förklarar de att de i flera år påpekat behovet av en större idrottshall och att situationen nu är akut och att föreningar och allmänheten bett föreningen att skriva till kommunen igen.

De begär ett möte med kommunledningen och andra berörda parter och tillåter kommunen att bestämma datum för träffen men vill att det bör ske snarast, gärna under vecka 48.

December månad skickar Yngve Folkesson, ordförande för Framtid Borenberg ett mejl till Camilla Egberht, ordförande för kommunstyrelsen.

Där skriver han att de beklagar att pressen och syftar på MVT, lyckats ”snoka reda på” deras brev till kommunstyrelsen angående möte om idrottshall. Han skriver även att de måste få ett svar på det andra brevet som skickades i november med nytt mötesdatum, gärna i januari.

Camilla Egberth hävdar att hon har svarat på mejlen via telefonsamtal med Yngve, något som han inte riktigt håller med om.

– Ja det gällde egentligen inte om sporthallen, säger Folkesson.

Camilla Egberth menar att ett möte angående idrottshallen inte är bestämt men att de ska ha ett.

– Ja det blir väl inom en månad, säger Camilla.

Yngve Folkesson vill undvika att information läcker ut genom att ha direkt kontakt med kommunen.

– Vi vill inte diskutera såna här saker om kommun via pressen, säger Framtid Borensberg ordförande.

Han håller dock med om att det är väldigt svårt då kommunen inte svarar på deras brev. Han förklarar att han inte vet varför de inte svarar men att han kan förstå att de har varit upptagna.

Han tillägger flera gånger att han är nöjd med kommunens arbete och att de fått mycket uträttat av dem.

Han anser också att de har en väldigt god relation med kommunen och det märks att han inte vill hamna i en konflikt med dem

Yngve Folkesson och resten av styrelsen väntar fortfarande på svar av kommunen angående deras brev de skickat. Ordförande för kommunstyrelsen Camilla Egberth verkar inte kunna ge ett rakt svar på när de kommer att ske vilket oroar Yngve Folkesson.

– Vi måste gentemot Borensbergs befolkning kunna redovisa något svar, säger Folkesson.

Leave a comment


*

Copyright: Bona folkhögskola

Search

Back to Top