Försenat jordbrukarstöd för Motalas lantbrukare

Nyheter Inga kommentarer till Försenat jordbrukarstöd för Motalas lantbrukare 87
Jonas Källming, lantbruksdirektör i Östergötland, tycker att han och hans kollegor har gjort sitt bästa. Foto: Länsstyrelsen Östergötland

Jonas Källming, lantbruksdirektör i Östergötland, tycker att han och hans kollegor har gjort sitt bästa. Foto: Länsstyrelsen Östergötland

Tre miljarder kronor i jordbrukarstöd kommer inte betalas ut till bönderna i hela Sverige i år. Detta har satt käppar i hjulet för lantbrukarna i Motala kommun och deras verksamhet.

Nya regelverk från EU gällande jordbrukarstöd, som innebär hårdare kontroller av mark och att man faktiskt använder marken som stödet gäller för, gör att tre miljarder kronor inte kommer att betalas ut innan årsskiftet.

– Regelverken från EU var försenade redan från början. Det gjorde att vi låg efter med de nationella regelverken och inte kunde utveckla nya IT-system i god tid för att bli klara innan årsskiftet, säger Jonas Källming, lantbruksdirektör i Östergötland.

De uteblivna utbetalningarna har gjort livet surt för lantbrukarna i Motala kommun.

– Vad jag vet har ingen av mina kollegor i Motala fått sina utbetalningar. Några kan ha fått besked, men jag har varken fått besked eller pengar, säger Jan-Erik Eriksson, lantbrukare i Motala.

Jan-Erik går därmed i väntans tider och blir därför tvungen att vidta åtgärder för att täcka upp för det uteblivna stödet.

– Jag kan inte handla vissa nödvändigheter som drivmedel och gödning. Dessutom blir jag tvungen att sälja spannmål. Värdet på spannmål är inte så högt just nu, men man måste sälja det för att överleva, säger han.

Länsstyrelsen i Östergötland har gjort vad de kan för att betala ut så mycket pengar som möjligt. Men de prioriterar inte enskilda brukare, utan branscher i sin helhet.

– Vi jobbar med att få ut så mycket stöd som möjligt. Vi har till exempel försökt att snabbt betala ut till mjölkbönder, eftersom det har varit kris i den verksamheten. Även de som har en heltidsverksamhet har också varit högt prioriterade, säger Källming.

Förklaringarna från lantbruksenheten är dock inget som Jan-Erik Eriksson är till freds med.

– Det är väldigt lätt att skylla på datastrul från deras sida. Men när vi ska redovisa moms, arbetsgivaravgift och betala räkningar skulle aldrig en ursäkt som datastrul godtas. Det handlar om överlevnad för oss bönder och detta är inte acceptabelt, säger han.

Author

Leave a comment


*

Copyright: Bona folkhögskola

Search

Back to Top