Skärmbild - 2

Lågt förtroende för polisen

Krönika

En rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar på att 60 procent av befolkningen har fortsatt stort förtroende för polisen och deras sätt att jobba på. Undersökningen gjordes 2014.

I Östergötland ser det bra ut, 63 procent av östgötarna som tillfrågats har stort förtroende för polisen.

Genom den så kallade skolpolisen i Motala visar man upp sig i skolor som en del av vardagen för att få bort spänningen om polisyrket som något förmynderi och något hotfullt. Här har polisen tänkt bra. Men räcker det?

Cirka 60 procent kan tyckas vara bra siffror, men det återstår 40 procent som har svarat att de har lågt eller inget förtroende alls för polisen. Vad kan det bidragande orsaken vara? Och nej, det räcker inte med att polis åker runt och visar upp sig. För på vilket sätt inger det ett förtroende? Det tycks snarare vara slöseri med resurs och energi tycker jag.

Bristen på förtroendet hos de 40 procenten tror jag dels beror på de skandaler som fläckat polisyrket de senaste åren. Allt från registret över utsatta människor till systematiskt nedlagda förundersökningar, det ökade antalet dödsbeskjutningarna och vardagsrasismen inom poliskåren.

Visserligen vidtas åtgärder mot polisens långa förundersökningstider och tjänstefel, men att polisen sedan utreder sig själva förbättrar inte saken hos de som redan har lågt förtroende för yrkesgruppen.

Förra månaden skrev justitieutskottets ordförande Beatrice Ask på SVT Opinion att ”polisens effektivitet inte står i proportion till de resursökningar som polisen har fått de senaste åtta åren”. Bra där före detta justitieministern, dock är du väldigt sent ute, för att inte tala om att du är en av anledningarna till den försämrade effektiviteten hos polisen.

För låt oss inte glömma att alliansregeringens ekonomiska tillskott till polisen försvann i ett svart hål som slukade våra skattepengar för att inte tala om omorganisationen under 2014 som har sänkt produktiviteten ytterligare.

Det behövs inga straffskärpningar eller höjda straff. Vad som behövs är att polisen lägger energi på vardagsbrotten samt för rättsväsendet att utnyttja just rättsväsendet mycket effektivare.

Author

Leave a comment


*

Copyright: Bona folkhögskola

Search

Back to Top